Western union nederland contact

Geplaatst op: 04.05.2021

Als uw bank een betaling weigert terwijl u een Western Union-geldtransactie uitvoert, dient u contact op te nemen met uw bank of u aan te melden bij uw online bankieren om het probleem op te lossen.

Onbevoegd uitgevoerde transacties 8. U moet tenminste 18 jaar zijn om de Online Service van Western Union te gebruiken en uw vaste woon- of verblijfplaats moet in Nederland zijn.

Visit Business. De website en Online Service van Western Union, de inhoud ervan en alle intellectuele eigendommen met betrekking daartoe en die daarop of daarin vervat zijn met inbegrip van auteursrechten, patenten, databaserechten, handels- en dienstenmerken zijn eigendom van Western Union, partnerbedrijven van Western Union of derden.

Voor transacties naar een bankrekening of naar een mobiele telefoon, draagt Western Union het geld over naar de door de afzender verstrekte rekeninginformatie.

Ontvangers kunnen wereldwijd contant geld ophalen bij  Western Union-agentschappen , afhankelijk van de openingstijden van die agentschappen. Verified by Visa ®  en MasterCard SecureCode ®  helpen bij het voorkomen van ongeautoriseerd gebruik van passen. Deze verklaring vormt een afstandsverklaring met betrekking tot het bankgeheim krachtens artikel 38 van de Oostenrijkse wet op het bankwezen.

U kunt geld online verzenden naar een Western Union-agentschap dat contant kan worden opgehaald, omdat anders de mogelijkheid bestaat dat de ontvangende instelling waar de ontvanger zijn of haar rekening heeft het bedrag volgens de eigen wisselkoers omrekent of de geldoverdracht afwijst, profiteert u ook van eventuele verplichte bepalingen van de Nederlandse western union nederland contact op de bescherming van consumenten.

Geldoverdrachten behoren te worden verzonden naar een lokale valutarekening van de ontvangerof naar de mobiele telefoon van uw ontvanger! Indien u consument en ingezetene van Nederland bent, western union nederland contact.

De plaats van uitvoering is Wenen. Wij adviseren u alleen geld over batavus padova easy foutcode e0005 dragen naar begunstigden die u persoonlijk kent; c.

  • Indien een of meer bepalingen van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of onafdwingbaar zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
  • Voor geld dat wordt overgedragen i naar een staat buiten de EER of ii waarvoor meerdere omrekeningen van valuta tussen de euro en een andere valuta dan euro van een lidstaat van de Europese Unie of een lidstaat van de EER plaatsvinden of iii dat niet in euro moet worden uitbetaald, wordt het geld uiterlijk aan het einde van de vierde handelsdag na de dag van ontvangst voor inontvangstneming door de ontvanger ter beschikking gesteld.

Are you making business or personal payments?

Als uw klacht na 35 dagen nog steeds niet is opgelost, heeft u in deze fase het recht om uw klacht, onder voorbehoud van geschiktheid, door te verwijzen naar de Financial Ombudsman Service. Deze koppelingen houden niet in dat wij gelieerd zijn of associaties hebben met derden of in rechte zijn gemachtigd om handelsmerken, handelsnamen, beeldmerken of auteursrechtsymbolen die worden weergegeven in of bereikbaar zijn via een koppeling te gebruiken of dat gekoppelde sites gerechtigd zijn een handelsmerk, handelsnaam, beeldmerk of auteursrechtsymbool van Western Union te gebruiken.

Geld verzenden Geld online verzenden Persoonlijk geld verzenden Betalen via een bankoverschrijving Meer.. Hoe lang duurt het om online geld te verzenden? De valuta wordt omgewisseld op het moment van overdracht en de ontvanger ontvangt het bedrag in de vreemde valuta zoals getoond tijdens het overdrachtsproces. Voor geld dat wordt overgedragen i naar een staat buiten de EER of ii waarvoor meerdere omrekeningen van valuta tussen de euro en een andere valuta dan euro van een lidstaat van de Europese Unie of een lidstaat van de EER plaatsvinden of iii dat niet in euro moet worden uitbetaald, wordt het geld uiterlijk aan het einde van de vierde handelsdag na de dag van ontvangst voor inontvangstneming door de ontvanger ter beschikking gesteld.

De wisselkoers van Western Union kan minder voordelig uitvallen dan sommige gepubliceerde commerciële wisselkoersen die worden gebruikt in transacties tussen banken en andere financiële instellingen.

Zorg ervoor dat de door u verstrekte gegevens overeenkomen met de gegevens op uw Western Union-ontvangstbewijs.

Deze service is in bepaalde landen beschikbaar. Western Union stuurt sms-berichten naar een gateway om van daaruit te worden doorgestuurd, maar dit doorsturen farrow and ball off black code de verantwoordelijkheid van derden en kan niet worden gegarandeerd. Western Union en haar agenten voeren geen vergelijking uit van de adresgegevens van de ontvanger. U hebt het recht terugbetaling van alle kosten en rente te vorderen voor zover deze zijn berekend of ontstaan in western union nederland contact met een niet of foutief uitgevoerde transactie, western union nederland contact.

Hoe kunnen wij u helpen?

Geld binnen 1 of 2 dagen beschikbaar: Als u geld naar een bankrekening verzendt, is het over het algemeen binnen 1 of 2 dagen beschikbaar, afhankelijk van het land van uw ontvanger. Onbevoegd uitgevoerde transacties 8.

Tenzij u met frauduleuze opzet hebt gehandeld, bent u niet jegens ons aansprakelijk:  a. Aangezien de toepasselijke buitengerechtelijke instantie voor deze service de Britse Financial Ombudsman Service FOS is, bevat onze definitieve reactie ook gegevens over uw recht op contact met FOS, mocht u niet tevreden zijn met ons onderzoek of de uitkomst van uw klacht.

Veelgestelde vragen over geld online verzenden. Wij kunnen dan ook geen vergoeding van onze kosten van u vorderen. Indien u nadere informatie wenst, gelieve u te bellen met het in 1! U kunt voor uw geldtransactie betalen via uw online bankrekening.

Onbevoegd uitgevoerde transacties 8.

Als er mogelijk een overeenkomst wordt geconstateerd, onderzoekt Western Union de transactie om te bepalen of de gevonden naam inderdaad de persoon op de desbetreffende lijst is. Wij behouden het recht voor de door u verstrekte gegevens te verifiëren. Wanneer Western Union uw betaling heeft ontvangen, wordt er een bevestigingse-mail naar uw e-mailadres gestuurd.

Wij sluiten onze aansprakelijkheid ten opzichte van u niet uit en beperken deze ook niet in situaties waar dit onrechtmatig zou zijn. Het registratienummer van WUIB als gegevensverwerker is

Als u besluit om de Financial Ombudsman Service te vragen uw klacht te beoordelen, moet u dit doen binnen zes maanden na de datum van onze definitieve antwoordbrief. Geld verzenden Geld online verzenden Persoonlijk geld verzenden Betalen via een bankoverschrijving Meer. Voor de beste gebruikservaring bij het gebruik van Western Union vragen we onze klanten om het volgende te doen:, western union nederland contact.

Betalingen kunnen ook worden gedaan als de transactie-informatie die de ontvanger western union nederland contact kleine fouten bevat, western union nederland contact. Controleer de beschikbare bestemmingslanden en mobiele netwerken. Als consument kunt u een rechtsgeding met betrekking tot vorderingen of geschillen met inbegrip van niet-contractuele vorderingen of geschillen naar aanleiding van of in verband met deze Voorwaarden bij de voor uw vaste woon- of verblijfplaats bevoegde rechter of bij de Oostenrijkse rechter aanhangig maken.

Wij behouden het recht voor u hiervoor een vergoeding in rekening te brengen om onze redelijke kosten te dekken. U bent verantwoordelijk voor de bescherming van uw wachtwoord en gebruikersnaam en stufi stopzetten mbo alle transacties die plaatsvinden met behulp van uw wachtwoord of gebruikersnaam.

Veelgestelde vragen over geld online verzenden

Hoe kan ik betalen? You can count on us to send money the way you want, virtually anywhere you want. U kunt uw zaak ook aan de bevoegde rechter voorleggen om uw rechten te doen gelden.

U verklaart ermee akkoord te gaan dat informatie over u en de diensten die wij u bieden door ons mag worden doorgegeven aan regelgevende of overheidsinstanties of de organen van die instanties indien:.

Zorg ervoor dat uw contactgegevens up-to-date zijn in uw profiel voor online bankieren en Western Union. Wij zullen u niet volgens 8.

Wij hebben het recht onze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. De annulering moet western union nederland contact schriftelijk, aan ons kenbaar worden gemaakt.

Zie ook:

Dominique bloodworth huidige teams

Gratis parkeren nijmegen centrumVOEG EEN OPMERKING TOE
Lees voordat je een vraag stelt de al bestaande opmerkingen, misschien is er een antwoord op je vraag!


Opmerkingen en beoordelingen:
Selma 06.05.2021 19:48
De betaling met uw betaalkaart of creditcard kan om verschillende redenen mislukken: a Door uw bank Uw bank kan uw betaling weigeren vanwege: Onvoldoende saldo op uw bankrekening. Western Union kan aanvullende kosten in rekening brengen in verband met het gebruik van een rekening voor het verzenden of ontvangen van een geldoverdracht.
Neem contact met ons op | hoofd
Bij het kopiëren van materialen is een actieve link naar de site podlab.be vereist! © podlab.be 2009-2021